Iso
  • English
  • Tiếng Việt

Chức năng và nhiệm vụ

Chức năng và Nhiệm vụ :

1. Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến giới thiệu, trình diễn, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ và Ban quản lý giao.

2. Tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm từ các đề tài, dự án nghiên cứu. 

3. Thực hiện các dịch vụ về giới thiệu, trình diễn, tiếp nhận, hoàn thiện, chuyển giao, đánh giá, định giá, kiểm thử, ứng dụng công nghệ cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

4. Tổ chức cung cấp các dịch vụ tư vấn, đào tạo, trao đổi chuyên gia trong hoạt động hoàn thiện và chuyển giao công nghệ. Huy động các nguồn lực hỗ trợ: hoàn thiện, chuyển giao, sản xuất thử nghiệm và quảng bá công nghệ, sản phẩm công nghệ; tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa đào tạo, nghiên cứu và sản xuất.

5. Xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin về công nghệ, sản phẩm, dịch vụ công nghệ nhằm giới thiệu, phổ biến, kết nối cung cầu giữa các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp để sớm đưa các công nghệ, sản phẩm tiếp cận thị trường.

6.  Tổ chức các hoạt động truyền thông, quảng bá về công nghệ và sản phẩm công nghệ. Tổ chức, phối hợp tổ chức các sự kiện, hội thảo, hội nghị liên quan đến chức năng nhiệm vụ được giao.

7. Hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo chức năng nhiệm vụ được giao.

8. Triển khai các loại hình dịch vụ đáp ứng nhu cầu hoạt động và phát triển của Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (trừ những loại hình dịch vụ do nhà nước cấm).

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc giao.

10. Trung tâm có các quyền được nêu tại Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn có liên quan đối với loại hình đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên.

 
Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc - Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp
Copyright © 2016 HoaLactot.vn
Đang truy cập: 57 Tháng hiện tại: 1231 Tổng lượt truy cập: 1539310

Giấy phép số: 1701/QĐ-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngày 27/6/2017