Iso
  • English
  • Tiếng Việt

Hoạt động phát triển tiềm lực KH&CN

Thứ sáu - 01/09/2017 02:54

1. Hệ thống ngân hàng thông tin KH&CN (hhtp://khoahoctot.vn)

Đây là ngân hàng thông tin tập trung được quyền khai thác các dữ liệu từ các cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học & Công nghệ: Cục Sở hữu trí tuệ, Cục thông tin, Mạng lưới văn phòng đại diện KHCN của Việt Nam tại nước ngoài với mục tiêu:

- Tạo cơ sở dữ liệu tập trung về thông tin KH&CN trong cả nước.

- Tạo ra công cụ tra cứu thông tin KH&CN thông minh tích hợp trên mọi môi trường ứng dụng.

- Tạo môi trường tương tác đa chiều hỗ trợ cho sự phát triển KH&CN.

- Làm nền tảng cho tất cả các dịch vụ KH&CN khác.

Các đối tượng khi tra cứu vào Ngân hàng thông tin sẽ được cung cấp các dữ liệu về tên và tóm tắt đề tài, tên và liên hệ của tác giả, kết quả nghiên cứu, các ứng dụng thực tế (nếu có).

Các thông tin khi đưa lên Ngân hàng sẽ được bảo đảm về tác quyền và các quyền sở hữu trí tuệ.

2. Sàn chuyển giao sản phẩm KHCN (hhtp://congnghetot.vn)

Xây dựng sàn giao dịch trực tuyến là cầu nối chuyển giao các công nghệ tiên tiến vào sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện kết nối thuận lợi nhất cho hai bên cung – cầu.

3. Công cụ hỗ trợ phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST (hhtp://letstart.vn)

Letstart là hệ thống thông tin trực tuyến với mục tiêu đáp ứng được các yêu cầu của một cổng thông tin hỗ trợ khởi nghiệp theo tinh thần của Ban chỉ đạo đề án 844 (Đề án Hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2025).

 

 

 
Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc - Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp
Copyright © 2016 HoaLactot.vn
Đang truy cập: 40 Tháng hiện tại: Tổng lượt truy cập:

Giấy phép số: 1701/QĐ-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngày 27/6/2017