Iso
  • English
  • Tiếng Việt

BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN VIÊN TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP NĂM 2019

Thứ sáu - 24/05/2019 09:11
BAN QUẢN LÝ
KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC
TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP
     
BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM PHỎNG VẤN
TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN VIÊN TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP NĂM 2019
STT Họ và tên Ngày sinh Điểm phỏng vấn Ghi chú
1 Lương Minh Đức 23/6/1992 87/100 Kế toán
2 Bùi Minh Thu 28/5/1994 90/100 Kế toán
         
  Người trúng tuyển là người có số điểm cao nhất    
         
      Hà Nội, ngày     tháng     năm 2019
                  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
         
       
         
         
                    Nguyễn Trung Quỳnh
 
Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc - Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp
Copyright © 2016 HoaLactot.vn
Đang truy cập: 40 Tháng hiện tại: Tổng lượt truy cập:

Giấy phép số: 1701/QĐ-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngày 27/6/2017