Iso
  • English
  • Tiếng Việt

THÔNG BÁO CÁC ỨNG VIÊN ĐẠT YÊU CẦU PHỎNG VẤN KẾ TOÁN

Thứ tư - 22/05/2019 09:24
BAN QUẢN LÝ
KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC
TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP
   
THÔNG BÁO CÁC ỨNG VIÊN ĐẠT YÊU CẦU PHỎNG VẤN KẾ TOÁN
TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP NĂM 2019
STT Họ và tên Ngày sinh Ghi chú
1 Lương Minh Đức 23/6/1992 Kế toán
2 Bùi Minh Thu 28/5/1994 Kế toán
       
  Thời gian phỏng vấn: 9h00 ngày 24/5/2019  
  Địa điểm: Trụ sở chính Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp
       
 
Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc - Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp
Copyright © 2016 HoaLactot.vn
Đang truy cập: 40 Tháng hiện tại: Tổng lượt truy cập:

Giấy phép số: 1701/QĐ-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngày 27/6/2017