Iso
  • English
  • Tiếng Việt

Thông báo "Danh sách thí sinh đủ điều kiện Tham dự xét tuyển Viên chức trung tâm Dịch vụ Tổng hợp 2019"

Thứ năm - 19/09/2019 02:23

Căn cứ kết quả xét duyệt của Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển ngày 18/9/2019, Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp năm 2019 thông báo Danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn và điểu kiện dự xét tuyển viên chức Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp năm 2019 như sau:

  1. Danh sách các thí sinh dự xét tuyển viên chức năm 2019 đủ điều kiện tham gia phỏng vấn (Danh sách kèm theo).
  2. Thời gian, địa điểm phỏng vấn:
  • Thời gian: 8h00 phút ngày 08/10/2019.
  • Địa điểm: Tại Hội trường tầng 2 Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp. Địa chỉ: Km 29, Đại lộ Thăng Long, Thạch Thất, TP Hà Nội.

Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xin thông báo./.

 
Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc - Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp
Copyright © 2016 HoaLactot.vn
Đang truy cập: 40 Tháng hiện tại: Tổng lượt truy cập:

Giấy phép số: 1701/QĐ-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngày 27/6/2017