Iso
  • English
  • Tiếng Việt

Thông báo trúng tuyển

Thứ hai - 27/02/2023 04:30
BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG TRUNG TÂM DỊCH VỤ VÀ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ NĂM 2023
STT Họ và tên Ngày sinh Điểm phỏng vấn Ghi chú
1 Bùi Thị Huê 11/11/1983 89/100 Trúng tuyển
2 Nguyễn Thị Cúc 20/10/1973 80/100 Trúng tuyển
3 Nguyễn Thị Hạnh 24/09/1973 90/100 Trúng tuyển
4 Hoàng Thị Miên 02/03/1973 91/100 Trúng tuyển
5 Nguyễn Thị Anh 1958 81/100 Trúng tuyển
6 Nguyễn Thị Bình 01/01/1966 83/100 Trúng tuyển
7 Phí Thị Tuy 10/02/1969 86/100 Trúng tuyển
8 Phí Thị Cấp 06/05/1962 84/100 Trúng tuyển
9 Nguyễn Thị Nguyên 04/07/1968 87/100 Trúng tuyển
10 Nguyễn Thị Lan 10/11/1969 88/100 Trúng tuyển
11 Đặng Thị Hồng 01/01/1963 92/100 Trúng tuyển
12 Nguyễn Thị Đông 14/03/1968 82/100 Trúng tuyển

Người trúng tuyển là người có số điểm cao nhất

                                                                                                                Hà  Nội, ngày   tháng   năm 2023

                                                                                                                       CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

 

 

                                                                                                                           Đinh Đức Thanh

 
Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc - Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp
Copyright © 2016 HoaLactot.vn
Đang truy cập: 40 Tháng hiện tại: Tổng lượt truy cập:

Giấy phép số: 1701/QĐ-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngày 27/6/2017