Iso
  • English
  • Tiếng Việt

Thông báo tuyển dụng nhân sự

Thứ tư - 15/02/2023 11:00

Trung tâm Dịch vụ và Đổi mới công nghệ là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc – Bộ Khoa học và Công nghệ với nhiệm vụ chiến lược là phát triển tiềm năng KH-CN quốc gia.

Với đội ngũ cán bộ trẻ trung, nhiệt huyết với môi trường làm việc cởi mở và tinh thần chia sẻ, học hỏi lẫn nhau chắc chắn sẽ mang đến cho các bạn cơ hội trải nghiệm một công việc xứng đáng!

1. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG: 12 lao động phổ thông

2. PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG: Xét tuyển và phỏng vấn

3. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN CHUNG 

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

4. TIÊU CHUẨN CỤ THỂ NHƯ SAU:

- Chịu khó, chăm chỉ, thật thà

- Có khả năng chịu được áp lực công việc

- Có trách nhiệm và thái độ tốt trong công việc.

5. ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC:

Trung tâm Dịch vụ và Đổi mới công nghệ - Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Km 29 Đại lộ Thăng Long, Huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

6. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN GỒM:

– Đơn xin dự tuyển (theo mẫu quy định tại Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ (file kèm theo).

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Bản sao các văn bằng chứng chỉ và kết quả học tập được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được dịch thuật công chứng.

– Bản sao (có chứng thực) giấy khai sinh.

– Bản sao (có chứng thực) CMND.

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về hướng dẫn khám sức khỏe. Giấy chứng nhận sức khỏe có giá trị trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

– Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

– 02 ảnh cỡ 4×6 chụp trong thời hạn 6 tháng; 02 phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại người nhận.

Hồ sơ dự tuyển đựng trong bì hồ sơ, ghi rõ họ tên và đầy đủ thông tin theo quy định.

7. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ:

Thời gian: Từ ngày 15/2/2023 – 28/2/2023 (từ 9h00 đến 16h00 các ngày làm việc trong tuần)

Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ và Đổi mới công nghệ – Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc

Điện thoại: 04 63269229

Thí sinh có thể xem thông tin tại:

– Website của Trung tâm Dịch vụ và Đổi mới công nghệ: http://hoalactot.vn

– Bảng thông báo tại Website: http://hoalactot.vn Trung tâm Dịch vụ và Đổi mới công nghệ

8. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN:

Thời gian tổ chức xét tuyển: Sẽ thông báo trên website và niêm yết tại trụ Trung tâm Dịch vụ và Đổi mới công nghệ.

Địa điểm xét tuyển Trung tâm Dịch vụ và Đổi mới công nghệ, Km29 Đại lộ Thăng Long, Thạch Thất, Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………….., ngày     tháng     năm 20 …..

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ)

 

Họ và tên:                                                                      Nam, Nữ:

Ngày sinh:

Quê quán:

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay:

Điện thoại liên lạc:

Dân tộc:

Trình độ và chuyên ngành đào tạo:

Đối tượng ưu tiên (nếu có): (1)

Sau khi nghiên cứu điều kiện đăng ký dự tuyển của ……………………………. (2), tôi thấy có đủ điều kiện để tham dự kỳ thi tuyển (hoặc xét tuyển) ở vị trí việc làm ………………………... (3). Vì vậy, tôi làm đơn này đăng ký dự tuyển theo thông báo của quý cơ quan, đơn vị.

Nếu trúng tuyển tôi sẽ chấp hành các quy định của Nhà nước và của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng.

Tôi gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển, gồm:

1. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật;

2. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, gồm: …………… (4)

3. Giấy chứng nhận sức khoẻ;

4. 02 phong bì (ghi rõ địa chỉ liên lạc), 02 ảnh cỡ 4 x 6.

Tôi cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật. Nếu sai sự thật, kết quả tuyển dụng của tôi hủy bỏ và tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

Kính đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

(1) Ghi rõ đối tượng ưu tiên theo quy định;

(2) Ghi đúng tên đơn vị sự nghiệp có thông báo tuyển dụng viên chức;

(3) Ghi đúng vị trí việc làm cần tuyển của đơn vị sự nghiệp tuyển dụng;

(4) Ghi rõ tên của các bản chụp, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, gửi kèm đơn đăng ký dự tuyển.

 

 
Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc - Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp
Copyright © 2016 HoaLactot.vn
Đang truy cập: 40 Tháng hiện tại: Tổng lượt truy cập:

Giấy phép số: 1701/QĐ-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngày 27/6/2017