Iso
  • English
  • Tiếng Việt

Hoạt động phát triển tiềm lực KH&CN

Thứ sáu - 01/09/2017 14:54

Xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin về công nghệ, sản phẩm, dịch vụ công nghệ nhằm giới...

Dịch vụ Chuyển giao công nghệ

Thứ sáu - 01/09/2017 15:21

Thực hiện các dịch vụ về giới thiệu, trình diễn, tiếp nhận, hoàn thiện, chuyển giao, đánh giá, định...

Hỗ trợ doanh nghiệp và khởi nghiệp

Thứ sáu - 01/09/2017 15:19

Là đầu mối hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, tham gia chương trình, dự án của các tổ chức...

Tổ chức các sự kiện, hội thảo, hội nghị khoa học

Thứ sáu - 01/09/2017 18:39

Tổ chức các hoạt động truyền thông, quảng bá về công nghệ và sản phẩm công nghệ. Tổ chức, phối hợp...

Các dịch vụ khác

Thứ sáu - 01/09/2017 18:56

Thực hiện các dịch vụ khác theo chức năng nhiệm vụ được giao (trừ những loại hình dịch vụ do nhà...

 
Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc - Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp
Copyright © 2016 HoaLactot.vn
Đang truy cập: 40 Tháng hiện tại: Tổng lượt truy cập:

Giấy phép số: 1701/QĐ-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngày 27/6/2017