Iso
  • English
  • Tiếng Việt

"THÔNG BÁO CÁC ỨNG VIÊN ĐẠT YÊU CẦU PHỎNG VẤN LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG TRUNG TÂM DỊCH VỤ VÀ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ NĂM 2023"

Thứ sáu - 24/02/2023 04:18

Trung tâm Dịch vụ và Đổi mới công nghệ xin thông báo các ứng viên sau đây đạt yêu cầu phỏng vấn lao động phổ thông năm 2023

STT Họ và tên Ngày sinh Ghi chú
1 Bùi Thị Huê 11/11/1983  
2 Nguyễn Thị Cúc 20/10/1973  
3 Nguyễn Thị Hạnh 24/09/1973  
4 Hoàng Thị Miên 02/03/1973  
5 Nguyễn Thị Anh 1958  
6 Nguyễn Thị Bình 01/01/1966  
7 Phí Thị Tuy 10/02/1969  
8 Phí Thị Cấp 06/05/1962  
9 Nguyễn Thị Nguyên 04/07/1968  
10 Nguyễn Thị Lan 10/11/1969  
11 Đặng Thị Hồng 01/01/1963  
12 Nguyễn Thị Đông 14/03/1968  
       
     

Thời gian phỏng vấn: 09h00 ngày 27 tháng 02 năm 2023

Địa điểm: Trụ sở Trung tâm Dịch vụ và Đổi mới công nghệ

Trân trọng./.

 
Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc - Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp
Copyright © 2016 HoaLactot.vn
Đang truy cập: 40 Tháng hiện tại: Tổng lượt truy cập:

Giấy phép số: 1701/QĐ-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngày 27/6/2017