Iso
  • English
  • Tiếng Việt

Thông báo trúng tuyển Trung tâm Dịch vụ và Đổi mới công nghệ

Thứ năm - 25/06/2020 10:47
BAN QUẢN LÝ
KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC
TRUNG TÂM DỊCH VỤ
VÀ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ
     
BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN TRUNG TÂM DỊCH VỤ VÀ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ NĂM 2020
STT Họ và tên Ngày sinh Điểm phỏng vấn Ghi chú
1 Đặng Quang Dương 8/20/1987 87/100 Trúng tuyển
         
  Người trúng tuyển là người có số điểm cao nhất    
         
      Hà Nội, ngày     tháng     năm 2020
                  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
         
       
         
         
                     Nguyễn Văn Cường
 
Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc - Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp
Copyright © 2016 HoaLactot.vn
Đang truy cập: 40 Tháng hiện tại: Tổng lượt truy cập:

Giấy phép số: 1701/QĐ-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngày 27/6/2017